Naši zaměstnanci představují základní kapitál firmy

Proto vyplácíme atraktivní mzdy a nabízíme možnosti rozvoje. Od každého člověka vyžadujeme poctivost, odpovědnost a plné zapojení do výkonu povinností. V rámci každého pracoviště nabízíme pracovní smlouvu a transparentní podmínky zaměstnání.

Uvítáme zájemce o práci, kteří si cení stability a mohou nabídnout svoje nadšení, znalosti a dovednosti.

Pracovník na porážkové lince Fyzická práce, nevyžaduje se zkušenost. Zajišťujeme stálé zaměstnání na základě pracovní smlouvy a stabilizaci.

Kontakt na podrobnosti související se zaměstnáním:

Paní Ania
324531194 kl. 24

Ostatní zájemce o práci nebo ty, kdo chtějí změnit zaměstnání a nabízejí znalosti a zkušenosti, prosíme, aby nás telefonicky kontaktovali nebo zaslali nabídku na e-mailovou adresu personálního oddělení.

PŮSOBÍME
VE 3 STÁTECH

Prodejní síť