Toto je naše historie:

 • 1994

  Svoji činnost jsme zahájili jako sdružení fyzických osob. Plní důvěry ve vlastní síly, ochoty tvrdě pracovat a snahy se rozvíjet jsme vstoupili na trh v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s drůbeží. V této době jsme se rovněž zabývali bouráním a balením drůbeže. Naši činnost jsme doplňovali prodejem potravinářského zboží.

 • 2002

  Po 12 letech činnosti, změnách hospodářských a ekonomických podmínek, rozvoje podniku a získávání cenných zkušeností jsme se rozhodli zúžit oblast naší činnosti na drůbežářství. Vytvořili jsme již tým složený ze spolehlivých lidí a firma se na trhu s drůbeží dobře prosazovala. Základem naší činnosti se stala porážka drůbeže, obchod s drůbeží a dále balení drůbežího masa.

  2002
 • 2003

  Zakrátko se naše snaha o zvyšování kvality v každé oblasti činnosti firmy Twist projevila v tom, že nám byl udělen certifikát ISO (činnost probíhala v souladu s normou 9001:2000). Tento mezinárodní certifikát potvrzuje, že naše služby jsou na nejvyšší úrovni. Odrazilo se to v ještě větším nárůstu důvěry zákazníků také ze zahraničí, což se stalo základem pro náš další rozvoj.

 • 2005

  Naši firmu jsme transformovali na společnost s ručením omezeným a nadále jsme se činili. Získali jsme další trhy – už nešlo jen o polský trh, ale také o trh český a slovenský. Okruh zákazníků se stále rozrůstal a společnost Twist se stávala synonymem kvality na trhu s drůbeží.

V průběhu dalších let jsme se stali důvěryhodným dodavatelem drůbeže nejen pro individuální zákazníky, ale také pro vlastníky obchodů (dodávali jsme např. pro síť Selgros!), restaurací a zpracovatelských podniků. Drůbež, kterou dodáváme, si každodenně vybírají lidé, v jejichž rukou spočívá odpovědnost za výživu rodiny, přátel a zákazníků. Dobře vědí, že drůbeží maso od firmy Twist je vždy čerstvé, se zárukou kvality a jednoduše chutné.

To wszystko nie byłoby możliwe bez ciągłych inwestycji w modernizację zakładu, stałego poprawiania technologii produkcji oraz szkolenia naszych pracowników.

Pouze díky souladu ve všech těchto oblastech plníme vysoké nároky zákazníků.

Naši skutečnou sílu však představuje sehraný personál. Chováme se k našim zaměstnancům s úctou – zajišťujeme stabilní zaměstnání na základě pracovních smluv, atraktivní mzdu a řadu možností k profesnímu postupu a rozvoji. Jednáme poctivě a stejný přístup vyžadujeme od našich zaměstnanců. Tyto zásady rozhodují o dobrých pracovních vztazích a efektivitě.

PŮSOBÍME
VE 3 STÁTECH

Prodejní síť